Sunday, February 05, 2006

PERQUE EM PERSEGUEIXEN FANTASMES, PERQUE TINC AQUEST PODER D´AUTODESTRUCCIO. PERQUE NO SE M´EN VA DE L´ANIMA?